ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2563