กิจกรรม การรณรงค์การจัดการขยะ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป  ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนเนื่องในการได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้านการสร้างจิตรสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป