กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายศิริชัย ทองจันทร์ เเละ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเเละวางแผนร่วมกับโรงเรียนเเละรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน หลังจากนั้นผู้ปกครองเเยกย้ายพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป