มอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ร้านมารุชา ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันตนเอง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณร้านมารุชาไว้เป็นอย่างสูงด้วย