ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศกรีม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขอขอบคุณ คุณมลฑามาส เครือคง ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่อนุเคราะห์เลี้ยงไอศกรีมนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนธูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้คุณมลฑามาส เครือคง มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรงค่ะ