ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปได้ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป