ผู้ใหญ่ใจดี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้รับความอนุเคราะห์จากการบริจาคหน้าดิน จากคุณฉลาด เธียรโชติ ผู้ปกครองของด.ช. ทวีโชติ เธียรโชติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ