ต้อนรับขณะเขต สพป.สฎ.เขต1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปขอยินดีต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งได้มาปฏิบัติการช่วยเหลือเเนะนำงานบริหารงานบุคคลให้กับโรงเรียนบ้านดอนธูป เพื่อเป็นเเนวทางในการบริหารงานต่อไป