ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคโต๊ะ-เก้าอี้

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้รับบริจาคโต๊ะและเก้าอี้ ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ช่วยกันในการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ