มอบทุนการศึกษา

วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 25ุ64 ขอขอบคุณ คุณพงศ์พณัฐ  ด่วนเดิน และคุณครูเกตุกนก ด่วนเดิน  ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับกับนักเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน 20 ทุน เป็นเงินจำนวน 10,000 และอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เนื่องในวันเกิดของคุณพงศ์พณัฐ  ด่วนเดิน  ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขออวยพรให้มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรงค่ะ