มอบทุนกสศ.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบเงินทุนค่าครองชีพให้กับนักเรียนปัจจัยพื้นฐานจำนวน 31 ทุน ของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป