ปัจฉิมนิเทศ ป.6

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูป โดยนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป เเละคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสายสัมพันธ์สายใยพี่น้องเลือดน้ำเงินเหลือง กิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ที่ครูมีให้เเก่ศิษย์เเละศิษย์มีให้เเก่ครู