มอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกรอำเภอเกาะสมุย ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covit19) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณไว้ใน ณ โอกาส นี้ด้วย