ต้อนรับครูเบ็ญจวรรณ รอบคอบ

โรงเรียนบ้านดอนธูป ต้อนรับครอบครัวคุณครูเบ็ญจวรรณเเละคณะครูจากโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ที่ร่วมเดินทางมาส่งเเละร่วมเเสดงความยินดีกับ คุณครูเบ็ญจวรรณ รอบคอบ ที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดอนธูป