ประกาศผลนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.1

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนธูป เรื่อง  ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารายงานตัวตามประกาศที่เเนบมานี้