นักเรียนรับทุน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เด็กชาย ธีรยุ มังคุด ได้รับทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 3000 บาท ซึ่งเป็นทุนจากกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ