กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีกิจกรรม ห้องสวยด้วยมือเรา ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คุณครูโรงเรียนบ้านดอนธูปก็มีความตั้งใจในการจัดตกแต่งห้องเรียนให้น่าเรียน น่าอยู่ และสวยงามอยู่ตลอดเวลา