มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปจำนวน 31 ทุน  ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป