ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  นำโดย นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหาดงาม อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป