ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดกลาง

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดกลาง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป