ด่านศุลกากรมอบคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะจากด่านศุลกากรเกาะสมุย ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป อันจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ “โครงการจิตอาสา” ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ