อบรบการใช้ชุดตรวจATK

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลลิปะน้อย โดยให้ความมรู้วิธีการใช้ชุดตรวจโควิด-19 อย่างถูกต้อง ณ ลานอาคารโรงเรียนบ้านดอนธูป