ฉีดวัคซีนเข็ม2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับนักเรียน