อบรบ ว.PA รร.บ้านอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป และคณะครูได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี