รับทุนการศึกษา วัดศรีทวีป

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เด็กชายทรงวุฒิ แสงเพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนจากพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ (วัฒน์ ปุญญสิริ) ณ วัดศรีทวีป อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ