เยี่ยมชมการตรวจ ATK รร.วัดเเจ้ง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นำโดยนายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปและคณะครูไปเยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจ ATK นักเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ON-SITE ณ โรงเรียนวัดแจ้ง