เเสดงความยินดี ผอ.รร.บ้านบางรักษ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจริยา  บัวแย้ม เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์