เเนะเเนวศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียนเกาะสมุย เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี