งานเกษียณครูสมุย 1

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนธูปได้มอบหมายให้คณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะสมุย