รองเขตเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนธูป เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา