มอบจักรยานให้กับนักเรียนแบบอย่าง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มอบจักรยานให้กับเด็กชายพันธวัช จันทร์จินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนแบบอย่าง เรียนดี มีจิตอาสา และเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียนบ้านดอนธูป