มอบเกียรติบัตรค่ายคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6