รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนบ้านดอนธูป เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับก่อนประถมวัย ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 2566 รับสมัครทุกวันตามกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการนะค่ะ