ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 26 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ปกครองเด็กหญิงลีอาร์ สิทธิธาร ชั้น อนุบาล 1

ที่เลี้ยงเค้กให้กับนักเรียนอนุบาลและคุณครู ขอขอบคุณไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ