นั่งสมาธิ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 พระมหาดร. อิสรกานต์ ฐิตปุณโญ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดคุณาราม และท่านผู้อำนวยการ สมศักดิ์ บุญสิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ได้มาฝึกให้นักเรียนปฏิบัติการนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป