ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมรับทราบในงานและกิจกรรมของโรงเรียน โดยมี นายวรรณพล มีเดช ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป