เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คุณครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี