วันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่ ครูกวีของไทย โดยมีการจัดแสดงละคร การประกวดแข่งขันระบายสี การคัดลายมือ และมอบรางวัลให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและระลึกถึงครูกวีเอกของไทย