ประชุมผู้ปกครอง 2/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเเละเเนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน