ซ่อมเเซมระบบน้ำเเละม้านั่ง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 นำโดย นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป และคุณครูพงศ์ภิวัฒน์  แก้วเหลา ได้ซ่อมแซมระบบน้ำของโรงเรียนและซ่อมแซมโต๊ะม้านั่งที่ชำรุด สำหรับไว้นั่งพักผ่อนของนักเรียน เพื่อให้มีสภาพที่กลับมาใช้งานได้