ประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางอาอีดะ ตีโด วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ 2) นางสาวมุรณี กามะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการประเมินทั้งหมด 4 ท่าน คือ นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป นายณัฐวุฒิ ณ แฉล้ม วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูโรงเรียนวัดกลาง นางสาววรรณา บรรณรน วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านดอนธูป และนางสาวฤทัยพร จิตตวรพงศ์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านดอนธูป เป็นคณะกรรมการในการประเมิน