หนูน้อยรักการออม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมหนูน้อยรักการออมประจำปีการศึกษา 2565 ตลอดปีการศึกษาตั่งเเต่ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีนิสัยรู้จักการประหยัด รักการออม สร้างสรรค์ในสิ่งดีๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง