โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้ต้อนรับคณะหน่วยงานที่จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 2 ที่มาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนับสนุนงบประมาณ และบริจาคสิ่งของให้กับทางโรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบคุณไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ