เเนะเเนวศึกษาต่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนบ้านอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี