ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามแผนงาน 4 ฝ่าย ให้ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจตรงกัน