วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปได้แห่เทียนพรรษาพร้อมหิ้วปิ่นโตไปวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนาและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่ดี ณ วัดดอนธูป