นักเรียนฉีดวัคซีน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับนักเรียน