มอบตัวนักเรียนอ.1

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูปรับมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจให้ดูเเลบุตรหลานของผู้้ปกครองค่ะ