อบรมลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทานระดับสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี