วันเด็กเเห่งชาติ 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี โดยในงานมีการแสดงของนักเรียน การแจกของขวัญวันเด็ก การหยิบฉลากรางวัล มีการจัดซุ้มอาหารจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน ร้านค้าต่างๆอย่างดียิ่ง